อนุทิน 55676 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จุดแรกเริ่มของการศึกษาพุทธศาสนาไม่เหมือนกับการเริ่มต้นการศึกษาด้วยการจดจำตัวอักษร A B C D หรือ ก. ไก่  ข. ไข่  ฃ. ขวด

 แต่เป็นการศึกษาจุดแรกเริ่มที่การปะทะกันหรือสัมผัสกันระหว่างตากับรูป  หูกับเสียง  จมูกกับกลิ่น  ลิ้นกับรส  กายกับสัมผัส ใจกับการรับรู้อารมณ์ 

 แล้วก่อเกิดความอยาก  ความติดยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตน  การที่คนใดมีสติปัญญาพัฒนามาควบคุมการเกิดสิ่งเหล่านี้ได้จะมีพุทธศาสนาขึ้นมาเองนั้นแล

เขียน 26 Dec 2009 @ 06:31 ()


ความเห็น (0)