อนุทิน 55674 - small man

  ติดต่อ

    เมื่อวานตอนเช้าไปประชุมมา  พร้อมกับนำเสนอผลงานครอบครัวสุขภาวะ หลังจากที่เคยประสบผลสำเร็จในที่ประชุมแห่งหนึ่ง  คราวนี้หวังว่าจะได้ขยายผลในวงกว้าง

      ประชุมคราวนี้ผลลัพธ์ออกมา   ไม่ได้รับความสนสนใจจากประธานใน้ประชุมครับ  ไม่ได้รับความสนใจ  ไม่ได้รับการยอมรับ

       ก็เสียความรู้สึกและรู้สึกอายที่ประชุมอยู่เหมือนกันครับ   แต่ก็ "ต้องทำใจ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)