อนุทิน 55647 - อาทิตย์

  ติดต่อ

ประชุมจัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลชุมชนของศูนย์ข้อมูลตำบลกำเนิดนพคุณ  จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด  และในช่วงเช้าร่วมทำบุญเลี้ยงพระกลางหมู่บ้านของชุมชนบ้านดอนแหลมใหญ่

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)