อนุทิน 55642 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

เครือข่ายนวัตกร...นักพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน23-24 ธันวาคม 2552

ในงานนี้หน่วยไตเทียมรพ.นค.ได้มีโอกาสได้ไปแสดงนิทรรศการ"คลินิกไต" โดยนำเรื่องนวตกรรมการดูแลผู้ป่วย CAPD ไปนำเสนอ

ผู้ร่วมไปติดบอร์ดนิทรรศการจนดึกดื่นร่วมกันมีน้องอิ๊ด น้องแล็ค ต้นทุนและคนรถคือนายสัมพันธ์ เสร็จแล้วพวกเราไปกินข้าวที่ครัวคุณนิด

  เขียน:  

ความเห็น (0)