อนุทิน 55602 - เมียวดี

  ติดต่อ

วันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในค่ายลูกเสือเป็นวันที่สองแล้ว อากาศหนาวกับค่ายลูกเสือเป็นสิงทีคุ่กันมานานแสนนานเกือบชัวชีวิตของเราเลยทีเดียว เราเกิดมาเป็นหญิงแต่สิงทีประทับใจมาตั้งแต่เด็กก็คือกิจกรรมลูกเสือนั่นเอง ช่วงเช้านี้ผู้บริหารได้ให้เกียรติบุกปาฝาดงเข้ามาเยียมเด็ก ๆและผู้กำกับลูกเสือตั้งแต่เช้าตรู่ นี่อาจเป็นเทคนิควิธีเสริมแรงใจให้คนทำงานก็เป็นได้ แต่สิงที่เราคิดตอก็คือ กิจกรรมนี้หากวิเคราะห์และสัมผัสจริง ๆแล้ว สามารถสอนคนให้เป็นคนดีได้อยางยั่งยืนจริง ๆ หรืออาจเป็นเพราะวา เรารักลูกเสือด้วยใจ รักกิจกรรมลูกเสือด้วยหัวใจจริง ๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)