อนุทิน 55595 - เตวิชโช

เตวิชโช

ใส่ใจอดีตกาลผ่านผัน

ใส่ใจปัจจุบันผันผ่าน

ใส่ใจอนาคตคืบคลาน

ใสใจสติปัฏฐานทุกนาที

"วันเกิดพระเยซู

บรมครูมนุษยชน

บริสุทธิ์ ยากจน นบนอ"

เขียน 25 Dec 2009 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)