อนุทิน 5558 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

อ.ดร.อำไพ  มาปรึกษาเรื่องแผนงาน การสร้างค่านิยม "สุขภาพดี โดยไม้ใช้ยา" และ "การใช้ยาอย่างเหมาะสม" ภายใต้โครงการ "ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพ"  เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น  เช่น

- สุขใจ๋ ใกล้วัด

- จวนกั๋นวาดรูป

- รื่นรมย์ชมสวนผักพื้นบ้านตามฤดูกาล

- จัดทำตำราอาหารล้านนาเพื่อสุขภาพ

-  นิทรรศการสุขภาพล้านนา

- ประกวดภาพวาดระบายสีน้ำตามคำขวัญ "กิ๋นอาหารเป๋นยา เจ้นล้านนาบ้านเฮา ตึงสำหรับกับข้าว จีวิตเฮาอยู่เมิน"

 

จ๊าบส์ ๆ ๆ

เขียน 15 May 2008 @ 13:53 ()


ความเห็น (0)