อนุทิน #5557

  ติดต่อ

วันนี้มีกิจกรรมเสวนา "เพื่อสุข...สนุกกับงาน" เป็นกิจกรรมตามโครงการการจัดการความรู้ (KM) ผู้เข้าร่วมมาเล่าเรื่องเรื่อง งานฉันงานเธอ  มีการเชิญวิทยากรจากสภาอุตสาหกรรม มาเล่าเรื่องการใช้ KM ในการทำงานให้ฟัง  เป็นการเติม/ต่อยอดความรู้ และเกิดความคิดในการปรับกระบวนการทำงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)