อนุทิน 5557 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

วันนี้มีกิจกรรมเสวนา "เพื่อสุข...สนุกกับงาน" เป็นกิจกรรมตามโครงการการจัดการความรู้ (KM) ผู้เข้าร่วมมาเล่าเรื่องเรื่อง งานฉันงานเธอ  มีการเชิญวิทยากรจากสภาอุตสาหกรรม มาเล่าเรื่องการใช้ KM ในการทำงานให้ฟัง  เป็นการเติม/ต่อยอดความรู้ และเกิดความคิดในการปรับกระบวนการทำงาน

เขียน 15 May 2008 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)