อนุทิน 55536 - วรวุฒิ โตท่าโรง

วันนี้ได้ข่าวการสูญเสียลูกศิษย์ เรืออากาศโท ชัชวาลย์ รัศมี สังกัดฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑  อุบลราชธานี  ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข (F-5E) ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อ ๑๒๐๐ น. เมื่อวาน (วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๒)   ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างที่สุดต่อครอบครัวรัศมีด้วยครับ  

ช่วงเช้าวันนี้ เป็นกรรมการคุมสอบ นนอ.ชั้นปีที่ ๑   นนอ.รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๕๗ แล้ว

เขียน 24 Dec 2009 @ 15:22 ()


ความเห็น (0)