อนุทิน 55513 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนสาย รอรับรูปที่นำไปขยายเตรียมไปเสนอที่ชัยภูมิ
  • จอน ริโก้ โทรฯหา กรณีจะให้ซื้อทีวีจอพลาสมา 32 นิ้ว
  • ให้บุ๋มไปโอนเงิน
  • บ่ายประชุมครู
เขียน 24 Dec 2009 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)