อนุทิน 55461 - บุษยมาศ

               ภาคเช้า เซ็นผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง สำหรับภาคบ่ายประชุม การพัฒนากองทุนบุคลากร และประชุม ก.บ. เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระบรม ฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2553

เขียน 23 Dec 2009 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)