อนุทิน 55448 - ใบไม้ร้องเพลง

  • ทาน การให้ เป็นการตัดความโลภ
  • ศีล เรามีก็ตัดความโกรธ
  • เนกขัมมะ เป็นการตัดอารมณ์ของกามคุณ
  • ปัญญา ตัดความโง่
  • วิริยะ ตัดความขี้เกียจ
  • ขันติ ตัดความไม่รู้จักอดทน
  • สัจจะ ตัดความไม่จริงใจ มีอารมณ์ใจกลับกลอก
  • อธิษฐาน ทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์
  • เมตตา สร้างความเยือกเย็นของใจ
  • อุเบกขา วางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเรา

ที่มา: http://watpamafai.igetweb.com/index.php?mo=5&qid=315190

เอามาแปะไว้ พิจารณากันลืมค่ะ ว่าต้องพิจารณา บารมี 10 อย่างที่ครูท่านแนะนำ

เขียน 23 Dec 2009 @ 16:43 () แก้ไข 23 Dec 2009 @ 16:44, ()


ความเห็น (0)