อนุทิน 55444 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจึงไม่ เพียงทำให้ผู้เรียน ‘รู้’ หรือ ‘เข้าใจ’ เท่านั้น แต่กลับสามารถทำให้ผู้เรียนสัมผัสลึกถึงภายในที่กำลังสั่นไหว เปลี่ยนแปลง และเรียนรู้อย่างใคร่ครวญได้"
 
ปรีดา เรืองวิชาธร
เขียน 23 Dec 2009 @ 16:33 () แก้ไข 23 Dec 2009 @ 17:07, ()


ความเห็น (0)