อนุทิน 55437 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อคืนรับภาระกิจไปเฝ้าอ.ธวัชชัย

อ.บอกว่า ผมพร้อมที่จะอ่านบันทึกและอีเมล์แล้ว ก็เลยจัดการเอากระดาษที่พริ้นข้อความให้อาจารย์อ่าน เมื่ออาจารย์ได้กระดาษ 3 ชุดแรก แกก็รู้สึกดีใจจนน้ำตาไหลออกมา เอกสารที่ชุดที่เหลือจึงต้องเก็บไว้อ่านวันนี้ตอนเช้า

พออาจารย์อ่านจบทุกชุด แกบอกว่ายังไงผมก็สู้ ด้วยน้ำเสียงที่เข้มแข็งมากๆ ค่ะ :)

เขียน 23 Dec 2009 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)