อนุทิน 55415 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศาลปกครองยกคำร้องคำขอคุ้มครองชั่วคราว กรณีขึ้นค่าทางด่วน

พอใจมาก เป็นที่พึ่งของคนทุกฝ่ายได้จริง ศาลเห็นว่า

เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญา เจ้าหน้าที่

ของรัฐไม่อาจใช้ดุลพินิจได้  ประชาชนมีทางเลือกที่จะใช้

ช่องทางจราจรอื่น

 

ใช่แล้ว...คนใช้ทางด่วน เป็นคนชั้นกลางขึ้นไป เป็นคนมีรถ

เป็นห่วงก็แต่ชาวบ้านมาบตาพุด ซึ่งเดือดร้อนจากมลภาวะ

คนพวกนี้ต่างหากที่เป็นคนรากหญ้า และไม่มีทางเลือก

ผู้มีอำนาจทั้งหลาย...ช่วยกันหน่อย และขอเร็วด้วย

 

 

เขียน 23 Dec 2009 @ 08:44 ()


ความเห็น (0)