อนุทิน 55407 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

๒๐-๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๒

จัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับคุณครูภาษาไทยที่ไม่ได้เรียน/จบวิชาเอกภาษาไทย

ของ สพท.เชียงใหม่ เขต ๑  โดยใช้งบ SP2

วิทยากร (ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์) จัดกิจกรรมได้ยอดเยียมมาก

คุณครูเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ตรงกับชื่องาน "เรียนปนเล่นเน้นสาระ"

มีความรู้สึกอิ่มสุขกับคุณครูด้วย ทุกคนสัญญาจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จริงๆ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)