อนุทิน 55404 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • วันนี้ต้องเตรียมตัวหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็ก 0-5 ปี เฉพาะคนไทย ส่วนต่างด้าว หยอดอายุ 0-15 ปี
  • ครั้งนี้โรงพยาบาลเกาะช้างตั้งเป้าจากการสำรวจไว้ที่  97 คน คนไทย 85 คน ค่างด้าว 12 คน เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน
เขียน 23 Dec 2009 @ 00:12 ()


ความเห็น (0)