อนุทิน 55381 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...กดข่มความคิดถึง
ซ่อนคำนึงเสน่หา
ห่วงใยทำไมนา
เพียงเมตตาอย่าอาวรณ์...


...ห้วงรักและเหวลึก
หมั่นตรองตรึกทุกข์ซุกซ่อน
เหนือรักเหนืออาทร
ไม่เดือดร้อนนอนสบาย...

                         ดอกไผ่


ภาพจากhttp://www.maemaiplengthai.com/webboard/attachments/20081019_2d2d637c163804e907bdh3hWKpXn9Xz8.jpg

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)