อนุทิน 55379 - คนตานี

  ติดต่อ

วันนี้ไดรับงานด่วนจากหัวหน้าให้แก้ไข ตารางการปฏิบัติงานประจำภาคการเรียนที่ 2 /2552 ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2552 - พฤษภาคม 2553  กำหนดส่งวันพฤหัส นี้ ก่อนเที่ยง

ต้องรีบทำแล้ว เพราะมีงานอื่นที่จอคิวให้ดำเนินการอีก

  เขียน:  

ความเห็น (0)