อนุทิน 55377 - ติ๋ม

  ติดต่อ

- ดูแลแผลเบาหวาน 3 ราย รายเก่า 2 ราย(ตาสวัสดิ์ และพ่อเล็ก ) รายใหม่ 1 ราย

-เตรียมทำเสื้อทีม เบาหวานแจกหลังปีใหม่ เหลือทำโลโก้ และเปลี่ยน  size

- ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท  เภสัชปุ้ยให้เพิ่ม 1000 บาท สำหรับทำเสื้อทีมเบาหวานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับคนทำงาน ขอบคุณมากนะคะ

- เข้าประชุม KM การเขียนความเสี่ยง  การทำ RCA

  เขียน:  

ความเห็น (0)