อนุทิน 55367 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@55366

ยังไม่ Confirm นะครับ ประมาณ สิ้นเดือน มค.๕๓ มีงานถอดบทเรียน งานส่งเสริมโภชนาการดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียน ๓ จังหวัดอีสานตอนบน ๒๓ โรงเรียนครับ...แต่กระบวนการน่าจะมีคนทำงานจาก ๒๓ โรงเรียนมาทำกระบวนการ KM และ ถอดบทเรียน.. วันนี้เพิ่งได้คุยกับผู้ประสานงานครับ..

ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ :)

กระบวนการถอดบทเรียนน่าจะจัด ๒ วัน มีสองทางเลือกคือ

  • ให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมาที่กรุงเทพฯ
  • ให้วิทยากรเดินทางไปอีสานตอนบน
เขียน 22 Dec 2009 @ 17:51 () แก้ไข 22 Dec 2009 @ 18:10, ()


ความเห็น (0)