อนุทิน #55356

  ติดต่อ

เราสามารถเปิดพื้นที่ใจ...ได้อย่างไม่มีขีดสุด...เท่าที่ใจเราปรารถนา

ใจที่ใสบริสุทธ์...แผ้วผ่อง เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์

ดุจสายน้ำ...น้อยใหญ่...ไหลมารวมเป็นแม่น้ำที่พร้อมจะเอื้ออำนวยสู่สรรพสิ่ง

ด้วยก่อกอปรเป็นกำลังใจที่แข็งแกร่ง...ก้าวสู่อิสรภาพ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)