อนุทิน 55344 - วรวุฒิ โตท่าโรง

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภายปลายของ นนอ. ชั้นปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  วันนี้มีสอบวิชาที่สอน เทคโนโลยีอินฟราเรด ของ นนอ. ชั้นปีที่ ๔ สาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน ได้แวะไปดูความเรียบร้อยของการสอบ นนอ. บ่นว่าข้อสอบยาก แต่ก็เห็นทำกันได้ดี

เขียน 22 Dec 2009 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)