อนุทิน 55284 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

นวตกรรมการแก้ไขปัญหาสายTK ลอย

วันนี้  2 ราย ไม่สำเร็จ(ล้วน,.....)

ปัญหาคืออะไรต้องคอยติดตาม

เขียน 21 Dec 2009 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)