อนุทิน 55280 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๗๕ |

เข้ามาถึงบันทึกที่ 10 บทวินัยโทลแสลง

แค่ 10 ข้อ คนเขมรบริสุทธิ์ตายไปถึง 19,993 คน

 กร่อนคำ..ถอดความ จากหนังสือ "กัมพูชากับสงครามล้างเผ่าพันธุ์ฯ" ... ( 10 ) 

เขียน 21 Dec 2009 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)