อนุทิน 5528 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขั้นตอนก่อนจบ

 • อ. ที่ปรึกษาเสนอชื่อ external examiner
 • Faculty of Graduate Studies (FoGs) ติดต่อหา external examiner ที่เหมาะสม ห้ามซี้กับอ.ที่ปรึกษาเกินไป (arm's length)
 • confirm external examiner
 • ส่งรูปเล่ม  thesis (วันนี้)
 • อ. ที่ปรึกษาเสนอชื่อ university examiner 2 คน อย่างน้อย 1 คนต้องเป็น prof หรือ assoc. prof นอกคณะ
 • examiners ทั้งหมด confirm ตอบรับ
 • FoGs แจ้งให้เราทราบว่า defend ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ (ประมาณ 6-7 อาทิตย์นับจากวันส่งรูปเล่มให้ external examiner
 • เราต้องเสนอวันและเวลาที่อยาก defense ไป 3 choices (ตกลงกับอ.ที่ปรึกษาว่าอยาก defend July 29 หรือ 30 ดีที่สุด เพราะถ้าเร็วกว่านั้น ไม่มีใครอยู่เลย ไปต่างประเทศกันหมด)
 • รอ รอ รอ
 • FoGs จะติดต่อ examiner ทั้งหมดให้ แล้ว confirm มาว่าได้สอบ defend วันไหน ห้องไหน (ที่ FoGs มีห้องสำหรับ defense โดยเฉพาะ 5 ห้อง)
 • เตรียมทำใบ program แจกผู้ฟัง
 • เตรียมทำ slide
 • defend: มี examiners ทั้งหมด 6 คน จาก advisory committee ของเรา 3 คน (รวมอ.ที่ปรีกษา) เป็น university examiner 2 คน external examiner 1 คน แล้วก็มี chair มาจาก FoGs 1 คน
 • ผลสอบตัดสินจากการโวต ระหว่าง examiners ที่เป็นพวกเรา 3 คน ฝ่ายนอกอีก 3 คน (chair ไม่มีสิทธิออกเสีย มาเป็นคนกลางเฉยๆ)
 • ผลโวตแบ่งเป็น 1) ผ่านโลด ดีมาก 2) minor revision 3) major revision
 • ถ้า minor revision ก็ส่งเล่ม final ภายใน 1 เดือน
 • ถ้า major revision ก็ให้เวลาอีก 6 เดือน
 • ถ้า external ให้ตก FoGs จะไม่ปล่อยให้เราเข้าห้อง defend จะแจ้งให้งดวัน defend ให้แก้ก่อน
 • เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่โล่งจริง จะโล่งใจจริงๆก็ต่อเมื่อใกล้วันสอบแล้ว external ตอบ OK ว่าให้ defend ได้
เขียน 15 May 2008 @ 10:48 () แก้ไข 15 May 2008 @ 10:55, ()


ความเห็น (0)