อนุทิน 55272 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • โลกอันกว้างใหญ่ไพศาล   ชีวิตเล็ก ๆ ที่ลืมตาดูโลก  ช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
    บางคนมีแต่ความอบอุ่น   สุขสมหวัง   บางคนไม่เคยพบความสุขในสารบบของชีวิต   อย่างนี้จะโทษสิ่งใดเล่าหนอ  หากมิใช่ผลแห่งกรรม
  • ขอบคุณชะตากรรมที่ทำให้ฉันเกิดมาแม้ยากจนทรัพย์สิน  แต่ไม่เคยสิ้นไออุ่นจาก
    ครอบครัว   ขอบคุณมิตรภาพอันเปี่ยมล้นจากทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ที่หยิบยื่น
    ให้ตลอดเส้นทางเดินของชีวิต   ทำให้ฉันซึมซับและส่งผ่านความดีงามไปยังผู้อื่นอย่างสุขใจ....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)