อนุทิน 55251 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

The illiterate of the 21 century are not those who can read and write,those who cannot learn,de-learn and re-learn

คนโง่ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่เป็นคนที่เรียนรู้อะไรไม่เป็น ไม่สามารถทิ้งความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ได้

                                                                  อัลวิน ทอล์ฟเลอร์

ภายใต้วาทะดังกล่าว ทุกคนจึงสามารถเป็น "the illiterate" ได้ทั้งหมด หากเราไม่ยอมเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการมองโลกใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เขียน 21 Dec 2009 @ 12:40 ()


ความเห็น (0)