อนุทิน 55238 - กิตติพัฒน์

  ติดต่อ

ความคิดถึง....เป็นสิ่งที่ดีงาม  ถ้าหากเป็นความคิดถึง ด้วยความรัก  ความผูกพัน  ความห่วงใย     กระแสแห่งความคิดถึงสามารถสื่อถึงกันได้  จงคิดถึงกันทุกวัน คนที่เราคิดถึง สามารถรับรู้ได้ .......คิดถึงนะ  คิดถึงมากรู้ไหม..??

  เขียน:  

ความเห็น (0)