อนุทิน 55222 - มะปรางเปรี้ยว

จัดการทำสไลน์สรุปโครงการพัฒนาเว็บไซต์ ม.อ. เสร็จแล้ว วันอังคารนี้ต้องฉายเดี่ยวไปประชุม เต็มที่ ! 

เขียน 20 Dec 2009 @ 22:23 () แก้ไข 20 Dec 2009 @ 22:24, ()


ความเห็น (0)