อนุทิน 55165 - Sasinand

  ติดต่อ

 เอแบคเรียลไทม์โพลล์ พบว่า ผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยได้คะแนนเฉลี่ย 8.15 คะแนน คือ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รองลงไป ได้แก่ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น ส่วนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจน้อยที่สุดโดยได้คะแนนเฉลี่ย 5.10 คะแนน คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชาย
เรื่อง
ประกันราคาสินค้าเกษตร รัฐบาลทำได้สำเร็จ ส่วนหนึ่งเพราะการอ่อนค่าของ US$ ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น เช่นทองคำ ข้าว ฯลฯ
นายกฯเผย1ปีรัฐบาลทำไทยพ้นสภาพรัฐล้มเหลวคุณภาพชีวิตปชช.-ศก.ดีขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)