อนุทิน 55094 - คุณครูแอ๊ว

ไปดูหนังเรื่อง..อวตาร..เมื่อคืน..ชื่นชมการเขียนบทของผู้กำกับมาก..ที่สะท้อนมุมมองของการใส่ใจและตระหนักในคุณค่าของทุกสรรพสิ่ง....สำนึกของการขอบคุณและอนุรักษ์..ธรรมชาติและทุกชีวิตรอบตัว..เพราะทุกสิ่งย่อมสัมพันธ์..เป็นหนึ่งเดียว..

..ละเมียดละไม..กับจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์และกิเลส..ของมนุษย์..

บางที..เราอาจสมควรที่จะเป็นผู้ที่ควรสูญพันธุ์ก็เป็นได้...

เขียน 19 Dec 2009 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)