อนุทิน 5508 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Group Solutions Meeting at CQU

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน Group Solutions (GSS) ของคณะ Business and Informatics มหาวิทยาลัย Central Queensland ซึงจริงๆ ไม่ได้เกี่ยวกับนิสิตอย่างผม เพราะเป็นเรื่องของทางหน่วยงานมากกว่า แต่เพราะว่าหัวหน้าหน่วยงานนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เลยต้องการให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานนี้ด้วย ตรงนี้ถูกใจมาก ทำให้ได้เรียนรู้การทำงาน การแสดงความคิดเห็น การตอบโจทย์ของปัญหาต่างๆ นอกเหนือสิ่งอื่นได้ ได้ฝึกภาษาไปในตัวด้วย

หน่วยงาน Group Solutions (GSS) ก่อตั้งมาเป็นปีที่หกแล้ว มีคนทำงานในหน่วยงานนี้ จำนวนเก้าคน ทั้งหมดเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และมีตำแหน่งบริหารงานในส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

จุดประสงค์ของหน่วยงานนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่จัดการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาและหนทางการแก้ปัญหา โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอำนวยความสะดวกในการประชุม

ทาง CQU มีห้อง GSS โดยเฉพาะ สำหรับติดตั้งระบบ Zing Thing ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการระดมความคิด (Brainstorming) โดยมีโต๊ะประชุมเป็นโต๊ะกลม มีหน้าจอ และคีย์บอร์ดสำหรับทุกคน (ดูภาพประกอบ) โดยทก ๆคน จะเห็นคำสั่ง และคำตอบเหมือนกัน ห้องนี้ นอกเหนือจากการให้บริการสำหรับการประชุมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกแล้ว ยังใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วย

 

เขียน 15 May 2008 @ 09:23 () แก้ไข 15 May 2008 @ 09:26, ()


ความเห็น (0)