อนุทิน 55068 - อ้อยเล็ก

จิตเราเดินทางวกวนอยอยู่ในวังวนของคิด เหนื่อยและล้า ทั้งที่รู้เท่าทัน แต่บริหารไม่ได้ อ่อนแอเสียจริง ฝึกเถอะๆเพื่อร่างกายที่ไม่ไร้ใจ มองโลกสดใสหัวใจเป็นสุข ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเราเองก่อน รักตัวเองให้ได้ก่อน แล้วเราจะรักคนอื่นได้อย่างเป็นสุขด้วยสุขภาพดี..จิตใจดี...

เขียน 19 Dec 2009 @ 08:48 ()


ความเห็น (0)