อนุทิน 55063 - แม่พลอย

  ติดต่อ

สานศรัทธา...หล่อหลอมดวงใจ ก่อกอปรความหวังกำลังใจ

ถักทอสายใย ร่วมใจพัฒนา เพียงเพื่อสิ่งที่เป็นอยู่...

สรรพสิ่งทั้งปวง...มันก็เท่านั้นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)