อนุทิน 55056 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กีฑากลุ่มผ่านไปแล้ว เด็กน้อยได้ประสบการณ์การทำงานทีม ครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาเท่านั้น นี่แหละสิ่งที่ฉันหวัง และได้เรียนรู้นิสัยใจคอของเด็กๆจากกิจกรรม

คาดหวังว่ากิจกรรมจะช่วยทำให้เด็กเกิดแนวคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และสามารถดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า เรียนรู้สังคมและวิถีไทยให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เขียน 19 Dec 2009 @ 00:21 ()


ความเห็น (0)