อนุทิน 55050 - ศน.อ้วน

  ติดต่อ

สุนทรียชีวา..ธันวาฮาเฮ

๑-๔ ธค.จัดประชุมเลือกสื่อซ่อมเสริมฯ ป.๓ และ คู่มือครูภาษาไทย (งบ SP2) 

 ๕ ธค.  ร่วมงานวันพ่อ

๖-๘ ธค.  เตรียมงานอบรมคุณครูภาษาไทย

๙-๑๐ ธค. ร่วมค่ายจิตอาสาที่รร.วิทยสัมพันธ์ พิษณุโลก

๑๑-๑๓ ธค. เตรียมงานศิลปฯ

๑๔-๑๗ ธค. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมที่นครสวรรค์

๑๘-๒๐ ธค. อบรม รร.ทวิภาษา ที่กทม.

๒๑-๒๒ ธค. จัดอบรมครูภาษาไทย

๒๕ ธค. ร่วมประชุมที่ TK park กทม.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)