อนุทิน #55025

ได้รับทราบข่าวการไม่สบายของอาจารย์ธวัชชัย จากครูพี่เหมียว(ทางโทรศัพท์) เพราะไม่ได้เข้ามาเยี่ยมๆมองๆหลายวันผ่านมา     รู้สึกตกใจ  ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์   โปรดดลบันดาลคุ้มครองอาจารย์ให้หายจากโรคภัยด้วยเถิด  

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)