อนุทิน 55012 - อ้อยเล็ก

   สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือรักษาใจของเราให้ดี ให้มีเมตาตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นคุณธรรมประจำใจของเรา ตั้งใจทำความดีด้วยหลักอิทธิบาท 4 ยอมรับผลด้วยความสันโดษ รักษาคุณงามความดี ความถูกต้อง ด้วยจิตที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวในทุกสถาณการณ์ ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอานาปานสติ คือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยใจดี สุขใจ...

                                              พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

เขียน 18 Dec 2009 @ 19:10 () แก้ไข 18 Dec 2009 @ 19:59, ()


ความเห็น (0)