อนุทิน #55012

  ติดต่อ

   สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือรักษาใจของเราให้ดี ให้มีเมตาตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นคุณธรรมประจำใจของเรา ตั้งใจทำความดีด้วยหลักอิทธิบาท 4 ยอมรับผลด้วยความสันโดษ รักษาคุณงามความดี ความถูกต้อง ด้วยจิตที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวในทุกสถาณการณ์ ให้ชีวิตทั้งหมดอยู่ด้วยอานาปานสติ คือทำหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยใจดี สุขใจ...

                                              พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)