อนุทิน 54998 - capuchino

capuchino
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราไม่อาจควบคุมกำกับผู้คนให้ทำดีหรือไม่ทำชั่วกับเราได้

แต่เราสามารถควบคุมกำกับจิตใจของเราได้

เราไม่อาจเลือกได้ว่ารอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารักพูดจาอ่อนหวาน

แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำใจอย่างไร

เมื่อประสบกับสิ่งไม่พึงปรารถนา

 Dsc_0190b

ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้เราจึงไม่ควรปักใจอยู่กับอดีต

แต่เราสามารถเรียนรู้จากอดีตเพื่อทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีขึ้นได้

คิม ฟุค

เขียน 18 Dec 2009 @ 15:35 () แก้ไข 18 Dec 2009 @ 15:39, ()


ความเห็น (0)