อนุทิน 54978 - แสงแห่งความดี...

การทำงานกับโต๊ะสีขาว

"วันนี้ มี คนไข้เข้ามารับบริการที่งานบริการด่านหน้า

พูดว่า..."ตั้งแต่เข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลที่ต่าง ๆ พี่ไม่เคยได้ยิน การพูดจาสุภาพแบบนี้มาก่อน เลย  น้องเป็นคนที่พูดจาสุภาพมาก"

ทำให้ตระหนัก..ว่า งานบริการด่านหน้า..ของสถานบริการภาครัฐ เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมและเห็นความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ ผู้ป่วยเค้ามาเพราะต้องการได้รับความช่วยเหลือทั้งทางร่างกายและจิตใจ...

เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ที่คนทำงานเหมือนกับได้รับรางวัลแห่งชีวิตทีเดียว...เพราะนี่คือกุศลแห่งการทำงาน...

 

 

เขียน 18 Dec 2009 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)