อนุทิน #54960

โอ้...............น่าสงสารเมืองปายที่ฉันรัก

 เสียดายความเป็นปายที่ฉันเคยสัมผัสมาตั้งแต่เกิด......ความสงบ ความมีนำใจ ความเป็นธรรมชาติ ความรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในเมืองปาย 

เขียน:

ความเห็น (0)