อนุทิน 54960 - ดอยปนางฐิติยา

โอ้...............น่าสงสารเมืองปายที่ฉันรัก

 เสียดายความเป็นปายที่ฉันเคยสัมผัสมาตั้งแต่เกิด......ความสงบ ความมีนำใจ ความเป็นธรรมชาติ ความรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในเมืองปาย 

เขียน 18 Dec 2009 @ 07:40 ()


ความเห็น (0)