อนุทิน 54960 - ดอยปนางฐิติยา

  ติดต่อ

โอ้...............น่าสงสารเมืองปายที่ฉันรัก

 เสียดายความเป็นปายที่ฉันเคยสัมผัสมาตั้งแต่เกิด......ความสงบ ความมีนำใจ ความเป็นธรรมชาติ ความรักกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในเมืองปาย 

  เขียน:  

ความเห็น (0)