อนุทิน 5495 - wwibul

wwibul

เมื่อคืนลองนอนหัวค่ำ เพื่อปรับวงจรชีวิต

วันนี้จะลองพยายามหักห้ามใจไม่แตะกาแฟดู

เอ.. ใช้วิธีหลอดดูด จะอนุโลมมั้ยนี่ ?

แต่เอาเหอะ ถ้าไม่หก ก็คงไม่ต้องแตะ...

สรุป: ได้ลองแล้ว (@5548) สมอยากเลย - ไม่หกซักหยด  ; P

เขียน 15 May 2008 @ 08:45 () แก้ไข 15 May 2008 @ 17:28, ()


ความเห็น (0)