อนุทิน 54934 - ชิณวัฒน์

การเป็นครูที่ดีนั้นมันยากหนักหนา...ในโลกนี้มีแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ผมคิดว่าท่านเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ครูนั้นมันยิ่งใหญ่เพราะเป็นผู้สร้างคนให้เป็นไปตามที่สังคมยอมรับ ... ถ้าจะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ให้ทุกเรื่องไม่ว่าเวลา ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขส่วนตัว เทียบได้กับพระพุทธเจ้าที่ทำให้ทุกคนพ้นจากทุกข์ ถ้าใครอย่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ได้ต้องทำตามหลักของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติต้องเสียสละทุกอย่าง ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นผู้ให้อย่างเดียว แต่ครูปัจจุบันบางคนยังมีปัญหาเรื่องต้องอยู่ในใจเช่น ต้องโลภ ต้องโกรธ ต้องหลง ต้องการกิเลส ....

ทำอย่างไรจึงจะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ได้

เขียน 17 Dec 2009 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)