อนุทิน 54922 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชาติที่พัฒนาและกำลังพัฒนายังคงเห็นแย้งในเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยชาติที่พัฒนาต้องการให้มีข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับ ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส แต่สำหรับประเทศยากจนและอ่อนแอต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ต้องการความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่จะทำให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 1 หรือ 1.5 องศาเซลเซียสเท่านั้น

เขียน 17 Dec 2009 @ 20:17 ()


ความเห็น (0)