อนุทิน 54904 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๗๖๕ |

คุมสอบวิชา "การวิเคราะห์และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์"

ข้อสอบอัตนัย 14 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ... นักศึกษา 2 หมู่เรียน เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา 1 คน ...

เด็กทำไม่ได้ แต่พยายามลอกกันเป็นระยะ ๆ

ผมอดรนทนไม่ได้ บอกเด็กว่า "ส่งกระดาษเปล่ายังดีกว่าลอกกันมาส่ง"

แต่คงไม่มีประโยชน์อะไร

ทำให้ผมทำนายต่อว่า ... เด็กพวกนี้เหลือไม่ครบในปีต่อไป เพราะถูก Retry หมด

มหาวิทยาลัยรับมาไม่เคยมีระบบกลั่นกรอง รับมาแต่ไปเอาค่าลงทะเบียนเด็กมาบริหาร

งามไส้เจง ๆ ครับพี่น้อง

เขียน 17 Dec 2009 @ 16:37 () แก้ไข 17 Dec 2009 @ 16:38, ()


ความเห็น (0)