อนุทิน 5490 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ประชุมที่ปรึกษา "Conflict Analysis and Managment in Southern Thailand " เช้านี้

ที่ปรึกษาตอบรับมาทั้งหมด ๑๕ ท่าน ที่ติดธุระ คือ รศ.ดร.โคทม อารียา และคุณพระนาย สุวรรณรัตน์

 ผมอาจต้องเตรียมในการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ  RESEARCH DESIGN AND METHADOLOGY ที่ใช้ ที่ที่ปรึกษายังตั้งคำถาม เพราะอาจเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน

ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่า อาจต้องใจเย็นมากขึ้นในการอธิบาย ให้ท่านที่ปรึกษามากมายในวันนี้ ท่ามกลางความไม่เข้าใจทั้งมวล (สื่อสารน้อยไป)เพราะวัตถุประสงค์ที่ทำก็เพื่อชาติกันทั้งนั้น

จะบอกว่างานนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์ รายงาน กอส.เลยสักนิดเดียว

----------------------------------------------------------

***หมายเหตุข้างท้ายสำหรับตัวผมเองครับ

หากเปิดใจกว้างทุกอย่างคือการเรียนรู้ และ การพยายามของเราก็อยู่ภายใต้กรอบงานวิชาการ หากมีข้อคิดเห็น ยินดีน้อมรับ แต่ต้องอยู่บนเหตุผล และ ความถูกต้อง

สู้ๆ...

 

เขียน 15 May 2008 @ 08:32 () แก้ไข 15 May 2008 @ 09:12, ()


ความเห็น (0)