อนุทิน 54873 - มะปรางเปรี้ยว

ขอบคุณทุกท่านมากๆ นะคะ ที่ได้ร่วมกันส่งแรงใจดีๆ ให้แก่ อ.ธวัชชัย

อ.จัน อ.หมอเต็มศักดิ์ และหนูเองก็ได้บอกเล่าถึงความปราถนาดี และกำลังใจดีๆ ของทุกท่านให้อ.ได้รับทราบแล้วค่ะ :)

เขียน 17 Dec 2009 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)