อนุทิน #54867

วันพฤหัสบดีแล้ว แก้งานวิจัยก่อนเพราะต้องส่ง IS 4 ให้ทันก่อนปีใหม่

นัดเพื่อไว้วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค 52 ที่ ธีรภาดาเทคโนโลยี

เขียน:

ความเห็น (0)