อนุทิน 54832 - ไก่...กัญญา

กิจกรรมวันนี้

ประชุมปรึกษาหารือการรับผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินทางเฮลิปคอปเตอร์ของโรงพยาบาลที่ห้องประชุมหนองแวง มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน

เลิกประชุมไปดูสถานที่จริงเพื่อวางแผนการฝึกซ้อมในวันที่ 18 / 19  ธันวาคม 2552  สำรวจและขอเบิกโซฟาและเก้าอี้ให้แพทย์ EM

ทำ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางเฮลิปคอปเตอร์   

ประชุมเตรียมพร้อมฝ่ายปฐมพยาบาลงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2552

ช่วยแพทย์ EM เตรียมสถานการณ์ซ้อมแผนปฏิบัติการในวันที่ 18 / 19  ธันวาคม 2552 

เขียน 16 Dec 2009 @ 21:04 ()


ความเห็น (0)